Toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Matti Syrjälä  –  040 529 1356
Varapuheenjohtaja
Kaija Kärkkäinen  –  050 361 0977
Tiedottaja
Terttu Hintikka  –  0400 902 908  –  terttuo.hintikka@gmail.com
Sihteeri
Pirkko Laitinen  –  050 384 3553  –  pirkko.laitinen@gmail.com
Jäsenrekisterin hoitaja
Pirjo Tahvanainen  –  044 289 3848  –  pirjo.m.tahvanainen@gmail.com
Rahastonhoitaja
Anna-Liisa Kinnunen  –  0400 438 422
Kirjanpitäjä
Tapani Kalenius  –  050 554 0279
Liikuntavastaava
Matti Ilmonen  –  0500 512 307
Keilailu
Heikki Isokääntä  –  040 512 9037
Tapiolan tanssit
Matti Ilmonen  –  0500 512 307
Tapiola, järjestysmiesvastaava
Voitto Tenhunen  –  040 528 4613
Laulukerhon vastaava
Liisa Koitola  –  0400 783 335
Kamerakerho Kuukkeli
Jarkko Pyhäranta  –  050 308 8046
ÄijäVirtaa
Timo Kokko  –  040 508 3505
Tauno Laukkanen  –  0400 501 222
Yhdistyksen pääemäntä
Riitta Kauranen  –  040 514 7634
Kotisivujen ylläpitäjä
Jarkko Pyhäranta  –  050 308 8046 – pyharanta@gmail.com   tai   kotisivuvastaava@eljy.fi
Matkavastaavat
Terttu Hintikka  –  0400 902 908  –  terttuo.hintikka@gmail.com
Kerttu Taipale  –  0400 636 242  –  kerttu.taipale@gmail.com
Annikki Kokko – 050 344 8306  –   annikki.kokko@live.fi
Jarkko Pyhäranta  –  050 308 8046  –  pyharanta@gmail.com