Edunvalvontavaltuutus ja testamentti.Nina Kaartinen Asianajotsto Jantunen Co Oy