M-kerho 14.01.2019 Edunvalvontavaltuutus ja testamentti. Nina Kaartinen Asianajotsto Jantunen et Co Oy