Vapaaehtoistoiminta toimintasuunnitelma

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2023 – 2024

_____________________________________________________________________

 

Yleistä

Ohjatun vapaaehtoistyön tekeminen aktivoi ja antaa mielekästä sisältöä eläkeläisen arkeen. Eläkeliiton sivuilta löytyy tietoa vapaaehtoistoiminnan eri muodoista ja miten pääset toiminnan alkuun (www.elakeliitto.fi ).

Jyväskylän yhdistyksessä toiminnan eri muodoista tiedotetaan yhdistyksen tilaisuuksissa ja verkkosivuilla.  Jäseniä kannustetaan tietoisesti kiinnittämään huomiota läheisten ja naapurin hyvinvointiin sekä tarjoamaan apua mahdollisuuksien mukaan.

Tavoitteet

  • Vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja tavoitteellinen suunnittelu
  • Vapaaehtoisten työn arvostaminen ja jaksamisen tukeminen
  • Uusien jäsenien motivoiminen yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan pariin
  • Monimuotoinen yksilö-ja ryhmäkohtainen avustustoiminta omassa yhdistyksessä.
  • Säännöllisen viriketoiminnan tukeminen nimetyissä hoivakodeissa ja palveluasumisen yksiköissä.
  • Omaishoitajien huomioiminen ja arjen tukeminen.

Toiminta

Vapaaehtoistoiminnan muotoina on esim. asiointiapu, ulkoilu- ja juttuseura, avustajana kulttuuritapahtumissa, muu avustaminen arjen asioissa.
Avun tarpeen voi ilmoittaa jättämällä kirjallisen viestin yhteyshenkilöille tai hallituksen jäsenille yhdistyksen maanantaikerhossa tai tekstiviestillä.

Omaishoitajille järjestetään syys- ja kevätkaudella virkistyspäivät.

Hoivakodeissa tapahtuva toiminta on suunniteltu yhdessä viriketoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa. Toimintaa on 2-3 kertaa /kk.  Toiminnasta vastaa yhdistyksen liikunta- ja musiikkikerhot sekä muut aktiiviset jäsenet. Yhdistyksen kuoro vierailee hoivakodeissa yksilö- ja ryhmätapaamisissa laulaen ja laulattaen. Musiikin lisäksi tarjoamme lukuapua, ulkoiluttamista ja muita läsnäolon hetkiä.

Eläkeliitto ja oma yhdistys kouluttaa vapaaehtoistyöntekijöitä ja antaa tukea toiminnan suunnitteluun.

Ota haaste vastaan ja tule mukaan vapaaehtoisrinkiimme. Meitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja olemme vakuutettuja toimiessamme vapaaehtoistyössä.

Jyväskylän yhdistyksen yhteyshenkilöt:

Kaija Kärkkäinen p. 050 3610977 ja Seija Pesonen p. 040 5890845.